modal title

Хайр сэтгэл

ДАВАА-БЯМБА 21:00
Ахлах сургуулийн гурван найзын хайрын гурвалжин долоон жилийн дараа эргэн уулзахад хэвээрээ байх болов уу? Хоёр хүн нэгэндээ татагдах нь үнэхээр хайрын генээс шалтгаалдаг гэж үү?
Сүүлийн дугаарууд