modal title

M Music

Баасан 19:30
Монголд ѳрнѳж байгаа дуу хѳгжмийн салбар дахь үйл явдлуудын шинэлэг мэдээлэлээр байнга хангаж, тэднийг энэ талын мэдлэг, боловрол олж авах боломжоор хангах ба одуудын тухай сонирхолтой фактуудыг дэлгэхэд оршиж байгаа юм. Үүнээс гадна хѳгжим сонирхогч үзэгчидэд зориулсан мэргэжилийн чанартай олон тѳрлийн түүхэн мэдээллүүдийг хүргэх болно.